In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van de gemeente Eindhoven
losse cartoons als verslag werksessies woonvisie
In opdracht van Waterschap Groot Salland
losse cartoons als verslag "ruimte voor de rivier"
In opdracht van HKB
opzoek naar de verhalen van de polder
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van de gemeente Eindhoven
verslag werksessies herverdeling woningbouw opgaven
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van bewonersplatforms Leidsche Rijn
live tekenen bij discussie Leidsche Rijn Centrum
In opdracht van de gemeente eindhoven
live cartoons werksessies tbd woonvisie
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van ministerie van I&M
achteraf opgewerkte schets , metropolitane landschap
In opdracht van AIR
werksessie verder met de Wilhelmina pier Rotterdam
In opdracht van Enno Zuidema / WING
losse schetsen bij proeftuinen meerlaagse veiligheid
In opdracht van bewonersplatforms Leidsche Rijn
live tekenen bij discussie Leidsche Rijn Centrum
In opdracht van de gemeente Amsterdam
live tekenen bij bloombergs mayors challenge

Per stelling of idee een schets: een compleet maar flexibel overzicht

Het sneltekenen op losse A4 of A3 vellen levert een overzichtswand vol met pen- en viltstifttekeningen op. Elk los vel bevat maar één conclusie. Het is een goed verslagleggingsinstrument voor als de compleetheid van de visuele notulen belangrijker is dan de onderlinge samenhang. Denk daarbij aan brainstormsessies of andere bijeenkomsten waarbij het ophalen van informatie het belangrijkste doel is. Ze worden na de bijeenkomst gescand en eventueel geclusterd op posters.

Voordelen van op papier tekenen 

  • Het tekenproces is aanwezig en goed zichtbaar. ze worden opgehangen op centrale plek.
  • Op verzoek kunenn losse schetsen worden overhandigt of mee gegeven.
  • Ze zijn soms grappig en creëren een informele setting waar mensen met elkaar gaan praten (over de tekeningen).
  • Het levert een grote verzameling tekeningen op waar je (achteraf) uit kan kiezen.
Terug Lees verder