In opdracht van Portaal
verslag team dag anders denken en doen in Overvecht
opgewerkt visueel verslag bouwend haarlem 2017
in opdracht van de gemeente Haarlem
digitale visuele notulen in opdracht van de Provincie Noord Brabant
gemaakt in opdracht van de gemeente Breda en de provincie Noord Brabant
digitale visuele notulen werkatelier Erfgoed (achteraf opgewerkt) in opdracht van de Provincie Noord Brabant
In opdracht van Aorta
visuele samenvatting lezingenreeks shared space (wonen xs)
In opdracht van de IGZ
(live)tekenen op het tekentablet tijdens teamdag IGZ
In opdracht van de IGZ
visuele samenvatting presentatie Kim Putters (SCP)
In opdracht van Aorta
visuele samenvatting lezingenreeks shared space (zorg)
In opdracht van BVR en gemeente kaag en brassem verslag bewoners avond
In opdracht van Aorta
visuele samenvatting lezingenreeks shared space (zorg)
In opdracht van Rijkswaterstaat
visueel verslag captain co-creation
In opdracht van Portaal
verslag team dag anders denken en doen in Overvecht
In opdracht van TNO
visueel verslag bijeenkomst gezonde stad
In opdracht van AIR/gemeente Breda
verslag werksessie ontwikkellocatie Gasthuisvelden
In opdracht van Aorta
visuele samenvatting lezingenreeks shared space (zorg)
In opdracht van de Groene Zaak
visueel verslag circular economy bootskamp 2015
digitale visuele notulen werkatelier in opdracht van RVB (statusloos)
digitale visuele notulen idea contour masterclass "let's talk live"
digitale visuele notulen lancering logo "Breda brengt het samen" in opdracht van gemeente Breda
In opdracht van MVRO management
verzamelblad live tekenen Mobility Forum

Een digitaal verzamelblad 1 samenhangend en aanpasbaar beeld

Bij een digitaal overzichtsblad teken ik verschillende losse beelden en schetsnotulen digitaal bij elkaar in één illustratie. De samenhang tussen verschillende programma-onderdelen kan worden aangegeven door de tekeningen grafisch te clusteren, samen te voegen of met elkaar te verbinden. 

De voordelen van het digitaal live-tekenen zijn: 

  • Onderdelen kunnen schuiven, zodat een helder georganiseerde infographic ontstaat.
  • Het is relatief eenvoudig om ze achteraf op te werken en verder in te kleuren.
  • De teksten zijn getypt en achteraf aan te passen.
  • De tekeningen hoeven niet gescand te worden en zijn direct beschikbaar voor beamers en rapportages. 
Terug Lees verder