3d-doorsnedes en (straat)profielen: een impressie en technische tekening in 1

Soms zijn hoogteverschillen relevant om te laten zien. Of ondergrondse elementen zoals leidingen en warmtetechnieken. Of de details van de materialisatie van de openbare ruimte. Dan helpt het om een doorsnede of profieltekening te maken: een beeld dat iets verticaal door snijdt. Meestal zijn deze doorsnedes en straatprofielen technische en moeilijk leesbare autocad-tekeningen. Ik maakt ze in een heldere cartoonstijl en in 3d, waardoor ze toegankelijk, levendig en makkelijk leesbaar zijn. 

De doorsnedes hoeven niet alleen landschappelijk en stedenbouwkundig te zijn. Ook zie ik deze architectonisch van aard. Door bijvoorbeeld de gevel weg te laten kan ik goed laten zien hoe het gebouw werkt of welke programmering of typologieën erin verwerkt zijn.

Terug Lees verder