Alle ingrediënten bij elkaar in een logisch geordende samenvattende collage

Wilt u niet één maar meerdere verhalen, onsamenhangende ideeën of projecten bij elkaar zien? Dan wekt een collage goed. Het verbindt alle losse delen zonder dat het echt lijkt. Ik puzzel graag alle ingrediënten op een creatieve manier bij elkaar in één compositie. Door er vervolgens een achtergrond aan toe te voegen, ontstaat een samenhangend beeld.

Terug Lees verder