Ruimtelijke agenda omgevingsvisie in opdracht van de gemeente Woerden en Louter
Ruimtelijke context haven visie in opdracht van de gemeente Venlo
bouwstenen havenvisie in opdracht van de gemeente Venlo
In opdracht van TNO
roadmap TNO maritiem en offshore
' bike campus" in opdracht van de gemeente Tilburg en Breda
de staat van de organisatie in opdracht van de gemeente Amsterdam
nul op de meter woningen met proces in opdracht van BAM wonen
In opdracht van Havensteder
wooncaroussel Rotterdam Noord (visie)
afdeling strategie en beleid gemeente Almere
in opdracht van de gemeente IJsselstijn en de provincie Utrecht
In opdracht van Stevens en van Dijck
huisvestingsstrategie Maasstad academie
in opdracht van Breda University
of applied sciences (onderdel animatie)
In opdracht van TNO
roadmap TNO sustainable energy
aan de slag met de omgevingswet in opdracht van ruimtevolk
werking omgevingsvisie in opdracht van Ruimtevolk
in opdracht van de gemeente Ede ism Louter projectmanagement
in opdracht van HBB groep
In opdracht van gemeente Krimpen
praatplaat andere promotie duurzaamheid
In opdracht van Nanda Sluismans / gemeente Den Haag
mogelijke bouwstenen gezonde stadsstraten
life cycle voor snelfietsroutes in opdracht van Breda University of applied sciences
In opdracht van GVB Amsterdam
werking Implementatieteam Noord/Zuidlijn (animatie)
In opdracht van gemeente Krimpen
praatplaat van de transitie naar een werklandschap
Routes tijdens verbouwing In opdracht van Rotterdam The Hague Airport
Bouwstenen dorpshuis in opdracht van gemeente Veere
In opdracht van AIR Rotterdam
tijdslijnen stadslabs tbv stadsmakerscongres
In opdracht van de Utrechtse Ruimtemakers
illustratie tbv stadsintiatief Utrecht centrum
uitleg en opties ondergronds afval transport systeem in opdracht van Centralnet
praatplaat strategie dienstverlening gemeente Krimpen aan den Ijssel
in opdracht en in co-creatie met de gemeente Amsterdam
achterhoek in transitie de opgaven in opdracht van achterhoek 2020 en gemeente Berkelland
bouwstenen scenario's in opdracht van Wing/pbl
bouwstenen scenario's in opdracht van wing/PBL
In opdracht van Stevens en van Dijck
relatieschema Nieuwbouw Universiteit Groningen (UCG)
In opdracht van De Groene zaak & MVO
sammenvatting presentatie duurzaam product ontwerp
in ene interactief overleg bepalen we samen al tekenend de inhoud

Infographics en praatplaten om uw ruimtelijke proces of strategie te vertellen

Alleen door visueler en compacter te communiceren maakt u het meeste kans dat uw boodschap blijft hangen. Door meerdere beelden zoals grafieken, iconen en teksten samen te voegen tot één krachtige en heldere infographic, of een meer proces matige roadmap kunt u uw verhaal in 1 keer vertellen. Door middel van zo'n verhalende praatplaat reduceert u de complexiteit en laat u de onderlinge verbanden zien. In sommige gevallen is het niet 1 beeld maar zijn het eigenlijk meerdere losse beelden. Deze beelden kunnen vervolgens weer gecombineerd worden in een strippagina of een meer collage-achtig verzamelbeeld

Mijn infographics zijn bij voorkeur gelaagd. Dat betekent dat de hoofdlijnen direct duidelijk zijn maar als u er langer naar kijkt ziet u meer context en details. Zo tekende ik voor het grote Stadsmakerscongres in Rotterdam een verzameling tijdslijnen van stadslabs in 1 tekening. Alle tijdslijnen bij elkaar maakten letterlijk de stad…en de stad is dus ook letterlijk gemaakt met de afbeelding. Een infographic maken is leuk en dit doe ik in co-creatie. We beginnen dan ook altijd met een informele brainstorm, waarin we samen al tekenend  een storyboard maken. Later werk ik dit uit tot een concept. We testen de praatplaat vervolgens in uw proces of bij uw stakeholders en passen hem daarna aan zodat hij goed werkt.

Terug Lees verder