Een digitaal verzamelblad
1 samenhangend en aanpasbaar beeld

Bij een digitaal overzichtsblad teken ik verschillende losse beelden en schetsnotulen digitaal bij elkaar in één illustratie. De samenhang tussen verschillende programma-onderdelen kan worden aangegeven door de tekeningen grafisch te clusteren, samen te voegen of met elkaar te verbinden. 

De voordelen van het digitaal live-tekenen zijn: 
> Onderdelen kunnen schuiven, zodat een helder georganiseerde infographic ontstaat.
> Het is relatief eenvoudig om ze achteraf op te werken en verder in te kleuren. 
> De teksten zijn getypt en achteraf aan te passen.
> De tekeningen hoeven niet gescand te worden en zijn direct beschikbaar voor beamers en rapportages. 

Terug Lees verder