Een infographic maken is een leuk proces en doe je samen

Als illustrator werk ik het liefste vanuit de inhoud. En ik werk graag zo dat de beelden ook echt uw beelden worden. De gebruikelijke werkwijze die ik meestal hanteer is als volgt:

stap 1 - de briefing - liefst in de vorm van een fysiek breed overleg (workshop) waarin we samen al schetsend en post-it plakkend filteren en de inhoud en structuur van de tekeningen bedenken.

stap 2 - het concept – ik maak een eerste ruwe schets van de compositie en deze stuur ik eventueel tussentijds op. Deze ruwe schets werkt ik vervolgens netter digitaal uit tot een eerste concept. Deze stuur ik u op en kunt er op reageren.

stap 3 - aanpassen – u verzamelt en combineertde gewenste aanpassingen op het concept. Dit bespreken we en ik verwerk ze. Indien er hierna nog extra aanpassingen nodig zijn dan kan dat in overleg en als meerwerk natuurlijk altijd.

stap 4 - oplevering - u ontvangt nu uw definitieve beelden digitaal via wetransfer. De beelden kunt u dan met naamsvermelding onbeperkt gebruiken voor diverse doeleinden. Wilt u mijn naamsvermelding er niet bij dan kunt u eventueel ook de persoonlijkheidsrechten afkopen. 

Terug Lees verder