Een verhalend beeld maken is leuk
en dat doe ik het liefst in co-creatie

Als visueel verhalen verteller werk ik altijd vanuit de inhoud. Ik wil dat de tekeningen ook echt uw beelden worden. Elk project is daarom maatwerk maar de meest gebruikelijke en efficiente werkwijze die ik meestal hanteer is als volgt:

stap 1 - de interactieve briefing - Dat is het liefst in de vorm van een fysiek breed overleg (workshop) waarin we samen al schetsend en post-it plakkend filteren en de inhoud en structuur van de tekeningen bedenken.

stap 2 - het eerste concept – ik maak een eerste ruwe schets van de compositie en deze stuur ik eventueel tussentijds op. Deze ruwe schets werkt ik vervolgens netter digitaal uit tot een eerste concept. Deze stuur ik u op en kunt er op reageren.

stap 3 - tussentijds aanpassen – u verzamelt en combineert de gewenste aanpassingen op het concept. Dit bespreken we en ik verwerk ze. Indien er hierna nog extra aanpassingen nodig zijn dan kan dat in overleg natuurlijk altijd. 

stap 4 - oplevering en gebruik - u ontvangt nu uw definitieve beelden digitaal via wetransfer. De beelden kunt u dan met naamsvermelding onbeperkt gebruiken voor diverse doeleinden.  

Terug Lees verder